ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Erasmus

Εκτύπωση

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Ανάμεσα στις επιλογές οι οποίες προσφέρονται στους σπουδαστές και οι οποίες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών τους, το Τ.Ε.Ι. Πάτρας συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στα πλαίσια αυτά από 1/1/2007 έχει ξεκινήσει το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Programme - LLP), με βασική επιδίωξη τη βελτίωση της παρεχόμενης Εκπαίδευσης μέσω διακρατικών συνεργασιών.

Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζει και επεκτείνει τα προηγούμενα προγράμματα Socrates και Da Vinci και μέσα από το τομεακό επιμέρους πρόγραμμα Erasmus προσφέρει τη δυνατότητα και την οικονομική ενίσχυση για σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό.

Οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν το σύνολο των δραστηριοτήτων Erasmus και οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης προσδιορίζονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus. O Χάρτης παρέχει την δυνατότητα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση στις Εθνικές Μονάδες για τη χρηματοδότηση αποκεντρωμένων ενεργειών Erasmus. Για την οργάνωση τοποθετήσεων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση απαιτείται ο διευρυμένος Χάρτης. Το Τ.Ε.Ι. της Πάτρας είναι στην λίστα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης στα οποία έχει απονεμηθεί ο Χάρτης για το χρονικό διάστημα 2007-2013. Ειδικότερα στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας έχει απονεμηθεί παράλληλα με τον απλό και ο διευρυμένος Χάρτης Erasmus γεγονός το οποίο επιτρέπει στους σπουδαστές του να πραγματοποιήσουν σπουδές αλλά και Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ε.Ε.

Με βάση τα παραπάνω, το Τ.Ε.Ι. Πάτρας μέσω του LLP-Erasmus και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει στους σπουδαστές του ευκαιρίες για:

i) Συνέχιση των σπουδών τους σε ξένο Πανεπιστήμιο ακόμα και έως ότου λάβουν το Πτυχίο.

ii) Να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεων και των εμπειριών τους με την φοίτηση σε άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

iii) Να διευρύνουν τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς ορίζοντες αποκτώντας εφόδια τα οποία θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν σε μια σταδιοδρομία με υψηλές προδιαγραφές και Ευρωπαϊκό μέλλον.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σπουδαστής μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus μόνο όταν έχει συμπληρώσει το πρώτο έτος σπουδών (60 διδακτικές μονάδες) και έχει φυσικά επαρκείς γνώσεις της γλώσσας, η οποία διδάσκεται στη χώρα του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα, ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών του, να παρακολουθήσει μαθήματα ή/και να πραγματοποιήσει την Πτυχιακή του Εργασία (υπό την επίβλεψη ενός Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής), σε ένα συνεργαζόμενο με το Τ.Ε.Ι. της Πάτρας Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνει Υποτροφία η διάρκεια της οποίας μπορεί να είναι από τρείς έως δώδεκα μήνες. Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα είτε σε Πανεπιστήμιο (συνεργαζόμενο ή μη), είτε σε εταιρεία ανάλογα με το αντικείμενο της άσκησης. Επιπλέον μπορεί να ακολουθήσει συνδυασμό των παραπάνω περιπτώσεων οπότε και η Υποτροφία θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 2 (δύο) εξαμήνων.

Επιπλέον με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) δεν χρειάζεται ο σπουδαστής να εξετασθεί σε αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος εφόσον έχει παρακολουθήσει επιτυχώς αντίστοιχα ισοδύναμα μαθήματα του Πανεπιστημίου του Εξωτερικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το συμβούλιο του Τμήματος πριν την αναχώρηση του σπουδαστή. Εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί, μπορεί να παραμείνει και μετά τη λήξη της Υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, συνεχίζοντας πλέον με δική του ευθύνη τις σπουδές του, λαμβάνοντας το πτυχίο του από το εκεί Ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφει και λαμβάνει το πτυχίο του από το Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Τα μαθήματα τα οποία παρακολούθησε στο εξωτερικό καθώς και η βαθμολογία η οποία τα συνοδεύει αναγράφονται σε επίσημο πιστοποιητικό (Συμπλήρωμα Διπλώματος) με ιδιαίτερη ουσιαστική αλλά και Ακαδημαϊκή αξία. Τέλος παρέχεται στον σπουδαστή η ευκαιρία να λάβει το πτυχίο του τόσο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής όσο και από το Τ.Ε.Ι. αφού έχει συμπληρώσει και στα δύο Ιδρύματα τις προϋποθέσεις απονομής Πτυχίου.

Ο κατάλογος των συνεργαζόμενων με το Τ.Ε.Ι. της Πάτρας Πανεπιστημίων, είναι διαθέσιμος από το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. της Πάτρας. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι η ανανέωσή του είναι διαρκής.

Για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία του προγράμματος Erasmus, λειτουργούν μέσω του Erasmus - Εντατικά μαθήματα ξένης γλώσσας (Erasmus Intensive Language Courses - EILCs) προγράμματα γλωσσικής και πολιτισμικής προετοιμασίας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν περίοδο Erasmus σε χώρα με ολιγότερο ομιλούμενη και διδασκόμενη γλώσσα. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα του EILCs τόσο ως χώρα αποστολής όσο και ως χώρα υποδοχής φοιτητών Erasmus.

Tέλος, ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και υποστηρίζεται και από το Τ.Ε.Ι. της Πάτρας είναι τα εντατικά μαθήματα Erasmus οργανωμένα σε πολυμερή βάση (Intensive Programmes - IP). Τα εντατικά αυτά μαθήματα προσφέρουν στους σπουδαστές την ευκαιρία συμμετοχής σε μαθήματα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος για χρονικό διάστημα από 1-4 εβδομάδες σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εκτός από τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών Erasmus, υπάρχουν και αντίστοιχα προγράμματα για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Το Τ.Ε.Ι. της Πάτρας, από το 1987-88, ήταν ανάμεσα στα πρώτα Ιδρύματα τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η ευκαιρία σε περισσοτέρους από 500 σπουδαστές του, από όλα τα Τμήματα, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία μπορούν, στη παρούσα φάση, να συμμετέχουν σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. είναι:

(i) Το Εrasmus Mundus ΙΙ External Window. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να συγχέεται με το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση-Erasmus καθώς αναφέρεται σε συμμετοχή σε προγράμματα Master και Διδακτορικά, αλλά και σε ερευνητικές συνεργασίες. Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας μαζί με 20 Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου συμμετέχει στη δράση του προγράμματος από τον Απρίλιο του 2008. Η δράση του όλου προγράμματος συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Vrije του Βελγίου. Σκοπός του προγράμματος είναι, μέσα από την παροχή χρηματοδοτήσεων, η καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ακαδημαϊκού Προσωπικού τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απώτερος στόχος της όλης προσπάθειας είναι η δημιουργία πόλων αριστείας και η υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα.

(ii) To Erasmus - Mundus. To πρόγραμμα αυτό δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα Εrasmus Mundus ΙΙ External Window αλλά ούτε και με το Δία Βίου Μάθησης-Erasmus. Αφορά αποκλειστικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και οι πτυχιούχοι σπουδαστές που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό, συμμετέχουν σε διατμηματικά μεταπτυχιακά τα οποία οργανώνονται και παρακολουθούνται σε διαφορετικές χώρες ανά εξάμηνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα παροχής υποτροφιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά το παραπάνω πρόγραμμα ιδιαιτέρα δημοφιλές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

η οποία ανανεώνεται ανάλογα με τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα.

(iii) Δυνατότητες οι οποίες προκύπτουν από την συμμετοχή στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης-Erasmus. Αν και το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει προπτυχιακές δραστηριότητες, οι σπουδαστές που συμμετέχουν σε αυτό έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία διοργανώνουν τα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν, μεταγενέστερα, δεκτοί σε αυτά.

Για περισσότερες και ειδικές πληροφορίες που αφορούν σπουδές στο εξωτερικό και συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα Erasmus μπορούν να δοθούν από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, την Γραμματεία του προγράμματος, καθώς και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο ECTS/Erasmus Δρ. Α. Μπακάλη.

Τελευταία Ενημέρωση έγινε τετάρτη, 10 Αύγουστος 2011 17:09