ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Το Τμήμα

Το τμημα

Εκτύπωση

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη στελεχών ικανών να μετέχουν στην ομάδα λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης - οργανισμού με γνώσεις στα εργαλεία Μάνατζμεντ και Πληροφορικής / Πληροφοριακών Συστημάτων για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, καθώς και η παροχή - εφαρμογή νέων μεθοδολογιών και καινοτόμων τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης επιχειρηματικής αξίας.

Η επίτευξη των στόχων του Τμήματος επιδιώκεται με την παροχή άρτιων υποδομών και εξοπλισμού για την αποτελεσματική εκπαίδευση των σπουδαστών υποστηριζόμενη από υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό.

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Δευτέρα, 08 Αύγουστος 2011 11:57