ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Ακαδημαϊκά Θέματα Ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους

Ημερομηνίες Ακαδημαϊκού Έτους

Εκτύπωση

Βασική εκπαιδευτική περίοδος για το Τ.Ε.Ι. αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα διαρκεί 8 εξάμηνα, εκ των οποίων στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και εκπονείται η πτυχιακή εργασία. Κάθε διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου. Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό, το οποίο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις 22 Σεπτεμβρίου, και το εαρινό, το οποίο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 13 εβδομάδες για διδασκαλία και μία εξεταστική περίοδο διάρκειας τριών εβδομάδων.

Η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου ξεκινά την εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του εξαμήνου, εντός του Ιανουαρίου. Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου διεξάγεται μετά τις αρχές Ιουνίου, με την ολοκλήρωση της διδακτικής διαδικασίας. Στο πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου διεξάγεται επαναληπτική εξεταστική περίοδος, στην οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα, τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και οι ημερομηνίες των εξετάσεων καθορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.

Οι εγγραφές των εισαγόμενων σπουδαστών γίνονται στο οικείο Τμήμα της Σχολής μέσα στα χρονικά όρια και με βάση τα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων σπουδαστών. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους υπάρχουν επίσημες αργίες κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Οι επίσημες αργίες και διακοπές των μαθημάτων που ισχύουν φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα.

Αργίες και Διακοπές Μαθημάτων
28 Οκτωβρίου - Εθνική Εορτή
17 Νοεμβρίου - Επέτειος του Πολυτεχνείου
30 Νοεμβρίου - Εορτή Αγίου Ανδρέα (Πολιούχου Πατρών)
24 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου - Διακοπές Χριστουγέννων - Νέου Έτους
6 Ιανουαρίου – Θεοφάνεια
30 Ιανουαρίου - Τριών Ιεραρχών
Καθαρά Δευτέρα (Κινητή Εορτή)
25 Μαρτίου - Εθνική / Θρησκευτική Εορτή
Μ. Τετάρτη έως Τετάρτη του Πάσχα - Διακοπές Πάσχα (Κινητή Εορτή)
1 Μαΐου – Πρωτομαγιά
Αγίου Πνεύματος (Κινητή Εορτή)

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Δευτέρα, 08 Αύγουστος 2011 00:20