ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Εκτύπωση

Στις σελίδες που ακολουθούν εμφανίζονται ανά εξάμηνο σπουδών τα Μαθήματα, η Κατηγορία Μαθημάτων (Κ.Μ.), οι ώρες Θεωρίας (Θ) και Εργαστηρίου (Ε), οι Διδακτικές Μονάδες (Δ.Ε.) ή Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) και ο Φόρτος Εργασίας (Φ.Ε.).

Οι Κατηγορίες των Μαθημάτων είναι:

  • ΔΟΝΑ (Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών)
  • ΜΓΥ (Μαθήματα Γενικής Υποδομής)
  • ΜΕΥ (Μαθήματα Ειδικής Υποδομής)
  • ΜΕ (Μαθήματα Ειδικότητας).