ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα

Μαθήματα

E-mail Εκτύπωση PDF

Εδώ παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιγράμματα των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, η πρόσληψη και οι αναθέσεις των οποίων οριστικοποιούνται κάθε Σεπτέμβριο, αναφέρονται μόνο οι διδάσκοντες του θεωρητικού μέρους κάθε μαθήματος. Η συμπλήρωση του πίνακα ως προς αυτό το σημείο πραγματοποιήθηκε με βάση την ανάθεση και υλοποίηση του διδακτικού έργου από μέλη Ε.Π. και από επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Ειδικότερα, περιγράφονται τυπικά στοιχεία, όπως η κατηγορία και ο τύπος του μαθήματος, το τυπικό εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται, οι διδακτικές μονάδες που του αναλογούν, οι ώρες διδασκαλίας θεωρίας και εργαστηρίων ανά εβδομάδα, καθώς και ο διδάσκων του θεωρητικού μέρους. Για κάθε μάθημα δίνεται μια περιγραφή των στόχων τους οποίους καλύπτει, περιγράφονται τα περιεχόμενά του, χωρισμένα σε ενότητες, τόσο για το θεωρητικό όσο και για το εργαστηριακό σκέλος, εφόσον υπάρχει. Αναφέρονται οι διδακτικές μέθοδοι που ακολουθούνται και ο τρόπος αξιολόγησης των σπουδαστών. Στο τέλος παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία. Για κάθε μάθημα παρατίθεται και σύνδεσμος προς την αντίστοιχη σελίδα του στην πλατφόρμα e-class του ΤΕΙ Πάτρας. Τα μαθήματα παρατίθενται ανά εξάμηνο σπουδών.

Τελευταία Ενημέρωση έγινε τετάρτη, 10 Αύγουστος 2011 16:25