ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Α

Μικροοικονομική

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κωδικός 2101 Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: -
Κατηγορία Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Κωνσταντίνος Κουνετάς

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Να εξηγήσει την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων (καταναλωτές-νοικοκυριά, παραγωγοί επιχειρήσεις) αναλύοντας τις θεωρίες χρησιμότητας, παραγωγής και κόστους.
 • Να περιγράψει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Να εξοπλίσει τους φοιτητές με γνώσεις και εργαλεία για την εφαρμογή της οριακής ανάλυσης και την περεταίρω εμβάθυνση σε θέματα ακολουθούμενης στρατηγικής της επιχείρησης που λειτουργεί σε καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού.
 • Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών προϊόντων - υπηρεσιών
 • Να εξηγούν τον τρόπο επιλογής προϊόντων που καταναλώνει ο καταναλωτής με δεδομένο το εισόδημα και τις τιμές των αγαθών.
 • Να εξηγούν τη συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο.
 • Να περιγράφουν την συνάρτηση κόστους σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο.
 • Να περιγράφουν την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισμού, Ολιγοπωλίου και Μονοπωλίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το οικονομικό πρόβλημα και η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Θεωρία χρησιμότητας, αξιώματα και καμπύλες αδιαφορίας. Ισορροπία του καταναλωτή, εισοδηματικός προσδιορισμός, μεταβολές εισοδήματος. Μεταβολές των τιμών και ελαστικότητες ζήτησης. Συγκριτική στατική ανάλυση (αποτελέσματα υποκατάστασης - εισοδηματικό αποτέλεσμα - κατώτερα κλπ αγαθά). Αγοραία ζήτηση, εφαρμογές της θεωρίας του καταναλωτή, ελαστικότητες και τιμολόγηση. Θεωρία της παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο, νόμος της φθίνουσας απόδοσης Συνάρτηση παραγωγής, θεωρία της παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο και άριστη επιλογή παραγωγικών συντελεστών. Μορφές αγορών τέλειου ανταγωνισμού, ολιγοπώλιο και μονοπώλιο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. David Besanko, Ronald R. Braeutigam, Μικροοικονομική, Gutenberg, 2009

2. Ferguson Ken, Μικροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Παπαζήση

3. Ν. Βαρσακέλη, Μικροοικονομική Θεωρία: Εφαρμογές και ασκήσεις, Ζυγός, 2001

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:46