ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Α

Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου

Εκτύπωση

 

Τίτλος Μαθήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδικός 2103 Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 3
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: -
Κατηγορία Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Νικόλαος Δημαράς

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να αντιμετωπίζει τη λήψη αποφάσεων ως μια συστηματική μεθοδολογία τεκμηρίωσης επιλογών, έχοντας το κατάλληλο νομικό υπόβαθρο, με τις βασικές γνώσεις του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου που θα αποκτήσει, με σοβαρές προοπτικές επιτυχίας των προτάσεών του.
  • Να αναφέρεται με την απαιτούμενη νομική ακρίβεια, κατά περίπτωση, στο αντίστοιχο επιχειρησιακό θέμα, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και περιορισμούς που το διέπουν.
  • Να αξιολογεί ορθά τα υποδείγματα, αλλά και οι προτάσεις του να στηρίζονται στην εξελισσόμενη νομική πραγματικότητα αφού θα μπορεί να αντιλαμβάνεται το νομικό πλαίσιο, στο οποίο βασίζονται και διαμορφώνονται οι επιλογές μιας επιχείρησης.
  • Να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι βασικές νομικές γνώσεις ως εργαλεία για την επιλογή της βέλτιστης απόφασης.
  • Να διερευνά με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών αποφάσεων και στρατηγικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προσφεύγοντας στη σύγχρονη βιβλιογραφία και στις βάσεις των νομικών δεδομένων, με την ύλη και τη λειτουργία των οποίων εξοικειώνεται κατά τις παραδόσεις και τα φροντιστηριακά μαθήματα που γίνονται με τα θέματα που λαμβάνονται από την σύγχρονη νομική πραγματικότητα.
  • Να εφαρμόζει τα παραπάνω σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών λειτουργιών, όπως η χρηματοοικονομική Διοίκηση, η ανάπτυξη της επιχείρησης και η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, με βάση τις γνώσεις στα αξιόγραφα και στη λειτουργία και ανάπτυξη των εταιρειών (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. κλπ.), αλλά και στη διατήρηση του κεφαλαίου και της επιχείρησης με βάση το αναμορφωμένο νέο πτωχευτικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

To περιεχόμενο του μαθήματος προσαρμόστηκε στους ανωτέρω στόχους. Οι φοιτητές μας έτσι εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου και εμπεδώνουν τις θεμελιώδεις γνώσεις και τις αρχές του Ιδιωτικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, οι παραδόσεις και οι ασκήσεις αφορούν κατ’ εξοχήν τις ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες, τις εταιρείες και τα αξιόγραφα και το αναμορφωμένο πτωχευτικό δίκαιο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται και υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Σχετικά ο διδάσκων παραπέμπει και στους δύο ιστότοπους που έχει δημιουργήσει (dikaio-dikaio.blogspot.com και users.otenet.gr/~dikaio), για επικοινωνία με τους φοιτητές του και περαιτέρω μελέτη με τις εκεί δημοσιευόμενες επιστημονικές εργασίες και ασκήσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους μετά από τις φροντιστηριακές ασκήσεις, που βασίζονται στην νομική πραγματικότητα, στην νομολογία και στην σχετική βιβλιογραφία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ν. Δημαράς, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Γ΄ έκδοση, Πάτρα 2009

2. Δ. Παπαστερίου, Αστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα

3. Λ. Σκαλίδης, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε τετάρτη, 10 Αύγουστος 2011 00:34