ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Α

Γενικά Μαθηματικά

Εκτύπωση

 

Τίτλος Μαθήματος ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κωδικός 2104 Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 4 Εργαστήριο: -
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Ευάγγελος Μαρινάκης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο κύριος στόχος είναι η κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών απαραίτητων για τη θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών, οι οποίοι μαθαίνουν και το πώς να χρησιμοποιούν τα θεωρητικά αποτελέσματα ως εργαλεία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, όπως:

 • Μεγιστοποίηση κέρδους και ελαχιστοποίηση κόστους, όταν εκφράζονται ως προς μία μεταβλητή
 • Προβλήματα μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Προσδιορισμός βέλτιστων σημείων
 • Τρόποι σχηματισμού ομάδων εργασίας
 • Χρήση πινάκων σε επιχειρηματικά προβλήματα

Προσφέρεται επίσης ικανό μαθηματικό υπόβαθρο για τη μελέτη:

 • Εννοιών Ολοκληρωτικού Λογισμού και Διαφορικών Εξισώσεων
 • Εννοιών και μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας και Στατιστικής
 • Ειδικότερων θεμάτων που εντάσσονται στις Οικονομικές Επιστήμες

στοιχεία απαραίτητα για αρκετά από τα μαθήματα που ακολουθούν στα επόμενα εξάμηνα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στις πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. Όρια συναρτήσεων. Συνέχεια συνάρτησης. Θεωρήματα συνέχειας. Παράγωγος συνάρτησης. Μελέτη μονοτονίας και εύρεση ακροτάτων μιας συνάρτησης. Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις. Σημεία καμπής. Μελέτη εφαπτομένων. Βασικές έννοιες συνδυαστικής ανάλυσης: η έννοια του πληθάριθμου ενός συνόλου, βασικές αρχές απαρίθμησης, διωνυμικοί συντελεστές, διατάξεις, συνδυασμοί. Γραμμική Άλγεβρα: πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα εξισώσεων, ιδιοτιμές.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος συμφωνεί με το παραδοσιακό μοντέλο της θεωρίας που ακολουθείται από ασκήσεις. Αρχικά παρουσιάζονται θεωρητικά οι έννοιες με στόχο την ουσιαστική κατανόησή τους από τους σπουδαστές μέσω παραδειγμάτων. Χρησιμοποιείται στη συνέχεια μαθηματική ορολογία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι έννοιες αυτές. Ακολουθούν ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης και αριθμητικών υπολογισμών, καθώς και επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων. Οι σπουδαστές αναλαμβάνουν την εκπόνηση και παρουσίαση projects.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις. Δίνεται επίσης η δυνατότητα παρουσίασης ατομικών εργασιών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Χαράλαμπος Ζαγούρας - Δημήτριος Γεωργίου, Γενικά Μαθηματικά Ι, Ελληνικά Γράμματα

2. Μιχάλης Βόσκογλου, Μαθηματικά, Μακεδονικές Εκδόσεις.

3. M. Spivak, Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2012 14:12