ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Α

Εισαγωγή στην Πληροφορική των Επιχειρήσεων

Εκτύπωση

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός 2105 Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 7
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 3
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Γεώργιος Βαρδαξόγλου

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες να:

  • γνωρίζουν την εξέλιξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της
  • αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος και να εξηγούν το ρόλο του καθενός στη λειτουργία του Η/Υ
  • περιγράφουν τις κατηγορίες λογισμικού και να διακρίνουν τη χρήση κάθε κατηγορίας.
  • κατανοούν τις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών και τις δυνατότητες των διαφόρων αριθμητικών συστημάτων
  • χειρίζονται και να χρησιμοποιούν λογισμικό ευρείας χρήσης (επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων, Βάσεων Δεδομένων)
  • επικοινωνούν μέσω υπολογιστών σε ένα περιβάλλον δικτύου ή μέσω του Διαδικτύου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ρόλος και εφαρμογές της Πληροφορικής, κατηγορίες υπολογιστών, υλικό υπολογιστών, συστήματα αρίθμησης, αναπαράσταση πληροφοριών στον υπολογιστή, λογισμικό συστήματος, λογισμικό εφαρμογών, περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών, αρχιτεκτονική Η/Υ, πύλες και λογικά κυκλώματα, σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων, κανονικοποίηση πινάκων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν κατά κύριο λόγο το μαθηματικό μέρος της διδασκόμενης ύλης. Τα θεωρητικά μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διάλεξης με τη χρήση πίνακα και ορισμένες φορές υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση Windows και των προγραμμάτων MS Word, MS Excel, MS Access, καθώς και Internet Explorer.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, πρόοδο, και μια γενική εξέταση εφ’ όλης της ύλης σε διαδεδομένα πακέτα λογισμικού γενικής χρήσης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ι. Βογιατζής - Σ. Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στην Πληροφορική, αυτοέκδοση, 2007, Πάτρα.

2. Αναστασόπουλος Β. - Σκόδρας Αθ., Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2001.

3. Αθ. Τσουροπλής - Σ. Κλημόπουλος, Εισαγωγή στην Πληροφορική, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2005.

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:49