ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Α

Λογιστική

Εκτύπωση

 

Τίτλος Μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κωδικός 2106 Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Παναγιώτα Τόγια, M. Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος είναι η μελέτη και γνωριμία με τις λογιστικές έγγραφες που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα σε μια εμπορική εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει τι είναι ισολογισμός, απογραφή, ισοζύγιο
  • Θα μπορεί να κάνει λογιστικές εγγραφές βάσει του Ε.Λ.Γ.Σ.
  • Να γνωρίζει τη διαδικασία τήρησης των λογιστικών βιβλίων
  • Να αντιμετωπίζει λογιστικά τις εγγραφές αγοράς, πώλησης, επιστροφής, έκπτωσης εμπορευμάτων
  • Να αντιμετωπίζει λογιστικά τις εγγραφές αποσβέσεων
  • Να αναγνωρίζει και να διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ορισμός επιχείρησης - οικονομικής μονάδας - Περιουσίας - Απογραφής - Ισολογισμού - Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων - Χρέωση Πίστωση -Έννοια και Διακρίσεις Λογαριασμών - Λογιστική παρακολούθηση - Άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών - Λογιστικά βιβλία - Κατηγορίες βιβλίων - Διάκριση λογαριασμών - Ενεργητικό Παθητικό - Ημερολογιακές Εγγραφές - Απεικόνιση ημερολογιακών εγγραφών σε λογιστικά βιβλία - Αναλυτικό και Καθολικό Γενικό - Σύνταξη ισοζυγίου - Είδη ισοζυγίου και σκοπιμότητα αυτού - Σύνταξη λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης - Ανάλυση αποτελέσματος χρήσης - Απεικόνιση αποτελέσματος σε πίνακα «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης» - Σύνταξη Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Εφαρμογές Η/Υ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Στο εργαστηριακό μάθημα οι ασκήσεις γίνονται σε εργαστήριο του τμήματος στα εμπορικά προγράμματα της DATA COMMUNICATION με την οποία συνεργάζεται το τμήμα μας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος.

Εξετάσεις πάνω στο πρόγραμμα της DATA COMMUNICATION

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. Κουτσούκης, Λογιστική Ι και ΙΙ, University Studio Press A. Κοντάκος, Γενική Λογιστική, Γ. Πάρικος και ΣΙΑ

2. Χ. Νεγκάκης, Λογιστική Εταιριών, εκδόσεις «σοφία»

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:51