ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Β

Μακροοικονομική

Εκτύπωση

 

Τίτλος Μαθήματος ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κωδικός 2201 Εξάμηνο Β Πιστωτικές Μονάδες 3
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: -
Κατηγορία Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Νικόλαος Αδαμόπουλος, M.Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δύο είναι οι στόχοι του μαθήματος αυτού. Πρώτον, να είναι ενδιαφέρον και, δεύτερον, να μεταδίδει στους Φοιτητές τις πιο πρόσφατες και προχωρημένες αντιλήψεις και παρατηρήσεις της επιστήμης, να τους μεταδίδει την ουσία των οικονομικών.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, παρουσιάζεται με σαφήνεια το υπόδειγμα του ανταγωνισμού, η μακροοικονομική στη σύγχρονη μορφή της, η μορφή που συμβαδίζει με τον τρόπο με τον οποίο αναλύουν την οικονομία οι ερευνητές και οι οικονομολόγοι στους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, δίνοντας έμφαση στις καίριες παρατηρήσεις που παρέχουν τα οικονομικά για την κατανόηση της διαρκώς μεταβαλλόμενης οικονομίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Μακροοικονομική και η Οικονομική Προοπτική. Το Σύστημα Τιμών. Ζήτηση - Προσφορά. Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις στην Μακροοικονομία. Μέτρηση της Εκροής και της Ανεργίας. Το Κόστος Ζωής και ο Πληθωρισμός. Το Υπόδειγμα της Πλήρους Απασχόλησης. Δημόσια Οικονομικά σε Καθεστώς Πλήρους Απασχόλησης. Η Ανοικτή Οικονομία σε Καθεστώς Πλήρους Απασχόλησης. Μεγέθυνση και Παραγωγικότητα. Το Χρήμα, το Επίπεδο Τιμών και η Κεντρική Τράπεζα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η ανάπτυξη του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων ανά ενότητα που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κιόχος Π. - Παπανικολάου Γ., Σύγχρονη Μακροοικονομική, Σύγχρονη Εκδοτική

2. Abel Andrew B. - Bernanke Ben S. - Croushore Dean, Μακροοικονομική, α΄ και β΄ τόμος, Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική

3. Mankiw Gregory N. - Taylor Mark P., Αρχές οικονομικής θεωρίας, Εκδόσεις Δαρδανός

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε τετάρτη, 10 Αύγουστος 2011 13:32