ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Β

Εισαγωγή στην Στατιστική των Επιχειρήσεων

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός 2204 Εξάμηνο Β Πιστωτικές Μονάδες 4
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Ιωάννης Μητρόπουλος - Αθανασία Μπουμπούλη, M.Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τελικός στόχος του μαθήματος να αποκτηθούν θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις για τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης στατιστικών ερευνών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο Φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να προσδιορίζει την κατάλληλη τεχνική δειγματοληπτικής έρευνας
  • Να παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία μέσω διαγραμμάτων και πινάκων
  • Να υπολογίζει αριθμητικά μέτρα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την συμπεριφορά - αποτύπωση τάσεων των εκάστοτε χαρακτηριστικών του δείγματος
  • Να χρησιμοποιεί τις βασικές έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων
  • Να επιχειρεί την πρόβλεψη καταστάσεων με χρήση στατιστικών υποδειγμάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δειγματοληπτικές μέθοδοι, παρουσίαση στατιστικών στοιχείων (διαγράμματα - πίνακες), παράμετροι θέσης, παράμετροι διασποράς - μεταβλητότητας, τυποποιημένες τιμές, μέτρα ασυμμετρίας & κύρτωσης, πιθανότητες, κανονική κατανομή & κατανομές δειγματοληψίας, εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Για την υλοποίηση των εργαστηριακού μαθήματος απαιτείται το πρόγραμμα Microsoft Excel και το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Data Video Projector.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Καραπιστόλης Δ., Στατιστική Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ε.&Δ. Ανικουλα - Ι.Αλεξικος ΟΕ

2. D. Downing - J. Clark, Στατιστική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

3. Κιόχος Π., Στατιστική, Εκδόσεις Interbooks

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:54