ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Β

Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Κωδικός 2205 Εξάμηνο Β Πιστωτικές Μονάδες 4
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Αριστείδης Μπακάλης - Δρ. Χρήστος Γκουμόπουλος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την αποδοτικότερη αναπαράσταση δεδομένων και της πληροφορίας με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού C. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

  • τη μορφή και τους τύπους δεδομένων,
  • τον τρόπο οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων στον υπολογιστή,
  • τις τεχνικές διαχείρισης της πληροφορίας με βάση την οργανωτική δομή της,
  • την ταξινόμηση (διάταξη) των πληροφοριών,
  • τις τεχνικές αναζήτησης πληροφορίας σε ένα σύνολο,
  • τη διαχείριση αρχείων.

Επίσης, μέσω του αντίστοιχου εργαστηρίου, αναμένεται ότι οι φοιτητές / φοιτήτριες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη γλώσσα C για υλοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης Δομών Δεδομένων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες δομών δεδομένων, Θεμελιώδη σχήματα καταχώρησης (πίνακες, ουρές, λίστες, στοίβες), Βασικές λειτουργίες μιας γραμμικής δομής δεδομένων (εισαγωγή, διαγραφή, απαρίθμηση, εντοπισμός, αναζήτηση), Υλοποίηση λειτουργιών εντοπισμού: απλοί κατάλογοι, στοίβες, ουρές αναμονής, ουρές προτεραιότητας, ευρετήρια, Μη γραμμικές δομές δεδομένων, γράφοι, δένδρα, Αναπαράσταση δένδρων και γράφων και βασικοί τύποι τους, Ισχυρή και ασθενής συνδεσιμότητα γράφων, Κατά βάθος και κατά πλάτος αρίθμηση δένδρων και γράφων, Βασικές έννοιες Αρχείων Δεδομένων, Σειριακά αρχεία, είδη αρχείων, επεξεργασία αρχείων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και τη διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους, εβδομαδιαία παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων και τελική εξέταση για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Μποζάνης Π., Δομές Δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα

2. Κοίλιας Χ., Δομές Δεδομένων Και Οργανώσεις Αρχείων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:10