ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Β

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός 2206 Εξάμηνο Β Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Σωτήριος Χατζίνας,M. Sc. - Στυλιανή Στυλιάδη, M. Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να τονίσει στον σπουδαστή την σπουδαιότητα του διοικητικού έργου και να τον βοηθήσει να κατανοήσει τις λειτουργίες της διοίκησης και τη σχέση της με όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ο σπουδαστής:

1. Θα έχει αποκτήσει σαφή αντίληψη του περιεχομένου της έννοιας «σύγχρονη επιχείρηση» και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται.

2. Θα έχει κατανοήσει τη σημασία του μάνατζμεντ και τη θέση των επιμέρους λειτουργιών του.

3. Θα μπορεί να επιλύει απλά και συχνά προβλήματα όπως αντιμετωπίζονται καθημερινά από διοικητικά στελέχη πρώτης γραμμής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ: Περιεχόμενο και περιβάλλον επιχείρησης. Εισαγωγή και εννοιολογικός προσδιορισμός μάνατζμεντ. Ιστορική εξέλιξη επιστήμης και πρακτικής μάνατζμεντ. Σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης - Προγραμματισμός. Βασικά Στοιχεία Οργανωτικής Θεωρίας. Οργανωτικός Σχεδιασμός. Λειτουργία οργάνωσης και ελέγχου. Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Ανάπτυξη ηγεσίας, ηγετικοί ρόλοι, ηγετική συμπεριφορά. Δυναμική των Ομάδων, επικοινωνία. Διαχείριση κρίσεων & συγκρούσεων. Οργανωσιακές αλλαγές. Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών. Διοίκηση Αλλαγών - Διαχείριση γνώσης στην επιχείρηση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Στις 2 διδακτικές ώρες του εργαστηρίου, οι φοιτητές θα εξετάζουν πραγματικά προβλήματα από τον επιχειρησιακό χώρο μέσα από μελέτη περιπτώσεων (Case studies), ακολουθώντας την αντίστοιχη θεωρητική πορεία του μαθήματος, θα χρησιμοποιούν λογισμικό για να εφαρμόσουν υποδείγματα όπως SWOT analysis και Balanced Scorecard ενώ παράλληλα θα παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους με τη χρήση Ms PowerPoint. Επιπλέον μια ενότητα των εργαστηριακών παραδόσεων θα στοχεύει στον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας των φοιτητών μέσα από απλές εφαρμογές διαχείρισης χρόνου, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος κ.α.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop και Data video projector, (σε περίπτωση απουσίας video projector, οι διαφάνειες εκτυπώνονται σε σημειώσεις ακροατηρίου και μοιράζονται στους φοιτητές). Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση λογισμικού όπως το SmartDraw καθώς και η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες περιπτώσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (Case studies & Θέματα για desktop research) και παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Δ. Μπουραντάς, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου

2. Χρ. Σαρμανιώτης, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Γκιούρδας

3. P. Montana, B. Charnov, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:11