ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Γ

Διαχείριση Έργων και Λειτουργιών

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Κωδικός 2301 Εξάμηνο Γ Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Νικόλαος Μαστρογιάννης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα της διαχείρισης έργων ως ξεχωριστής ειδικότητας στο χώρο της διοικητικής επιστήμης, καθώς και την γενικότερη θετική συμβολή που μπορεί να έχει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Να κατανοεί πλήρως όλες τις πτυχές ενός έργου, από την διαμόρφωση της γενικότερης στρατηγικής, μέχρι την εκτέλεσή του.
  • Να κατανοεί πλήρως ένα σύνολο από εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τον διαχειριστή έργου στις διαφορετικές φάσεις του έργου.
  • Να αναπτύσσει ρεαλιστικά σχέδια δράσης για την υλοποίηση ενός έργου.
  • Να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα ως εργαλεία για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση ενός έργου.
  • Να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους και την αβεβαιότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα έργα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην διαχείριση έργων, Δομική ανάλυση και οργανωτική προσέγγιση έργων, Ανθρώπινος παράγοντας, Επιλογή και αξιολόγηση έργων, Σχεδιασμός έργων, Χρονικός προγραμματισμός, Διαχείριση πόρων, Οικονομικός προγραμματισμός, Διαχείριση ποιότητας έργων, Διαχείριση κινδύνων έργων, Διαχείριση προμηθειών, Παρακολούθηση & έλεγχος έργων, Εφαρμογές στον Η/Υ με το Microsoft Project.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση του προγράμματος Microsoft Project.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Εξέταση στον Η/Υ και ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Δημητριάδης Α., Διοίκηση-Διαχείριση έργου, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών. C. Chatfield - T. Johnson, Microsoft Office Project 2007, Βήμα-Βήμα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

2. Verzuh E., Εισαγωγή στην Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

3. H. Maylor, Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:12