ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Γ

Marketing - Ανάλυση Πολιτικών Αγοράς

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος MARKETING - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
Κωδικός 2302 Εξάμηνο Γ Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: -
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Παναγιώτης Γατομάτης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Να αντιμετωπίζει το μάρκετινγκ με συστηματική μεθοδολογία και ως σημαντικό εργαλείο που έχει η επιχείρηση στη διάθεσή της για την ανάπτυξή της.
  • Να εντοπίζει και να προσδιορίζει τους παράγοντες της αγοράς που επηρεάζουν την επιχείρηση.
  • Να αξιολογεί τα επιχειρηματικά σενάρια αλλά και τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται.
  • Να διερευνά και να αξιολογεί με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις των εναλλακτικών επιλογών και στρατηγικών που μπορεί να υλοποιήσει η επιχείρηση.
  • Να επιλέγει τη βέλτιστη λύση για την επιλογή της αγοράς - στόχου στην οποία θα απευθυνθεί η επιχείρηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχές Μάρκετινγκ, μείγμα μάρκετινγκ, ανάλυση των παραγόντων του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την στρατηγική της επιχείρησης, πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, έρευνα μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, μέθοδοι υλοποίησης της έρευνας αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτή και παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης δομή και μέγεθος αγοράς, στρατηγικές τμηματοποίησης της αγοράς, μέθοδοι και κριτήρια, τοποθέτησης του προϊόντος στην αντίληψη του καταναλωτή, ανάλυση Δυνάμεων - Αδυναμιών - Ευκαιριών - Απειλών (SWOT Analysis).ανταγωνισμός και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. ανάπτυξη ανταγωνιστικών στρατηγικών. δημιουργία σχεδίου μάρκετινγκ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Το μάθημα είναι θεωρητικό αλλά ορισμένες ενότητες παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών, οπότε κρίνεται απαραίτητη η χρήση Data video projector.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος καθώς και ανάθεση εργασιών (projects)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Kotler P., Εισαγωγή στο μάρκετινγκ μάνατζμεντ, Εκδόσεις Γκιούρδας

2. Γ. Αυλωνίτης, Κ. Λυμπερόπουλος, Β. Τζαναβάρας, Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ + CD & e-learning, Rosili

3. Γιαν. Πετρώφ - Κ. και Α. Τζωρτζάκη, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Rosili