ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Γ

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Κωδικός 2303 Εξάμηνο Γ Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Γεώργιος Κακαρελίδης, M.Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Να γνωρίζει να περιγράφει και αναλύει προβλήματα που έχουν καθαρά οικονομικό χαρακτήρα και να επιλέγει τις βέλτιστες κατά περίπτωση λύσεις, με βάση οικονομικά κριτήρια που έχουν διδαχθεί.
  • Η κατανόηση από το φοιτητή των βασικών εννοιών της Επιχειρησιακής Έρευνας του Μαθηματικού Προγραμματισμού.
  • Η κατανόηση από το φοιτητή της χρησιμότητας των Μαθηματικών Μοντέλων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
  • Να προσδιορίζει την κατάλληλη τεχνική κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και τους περιορισμούς που το διέπουν (δεδομένα, τεχνολογία πληροφορικής, κλπ)
  • Να αξιολογεί τα υποδείγματα αλλά και τις εναλλακτικές λύσεις που αυτά προσφέρουν
  • Να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα ως εργαλεία για την επιλογή της βέλτιστης απόφασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα θα εφαρμοστούν επιστημονικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων που αναφέρονται στον έλεγχο και τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας οργανωμένων συστημάτων. Θα εξεταστούν τεχνικές βελτιστοποίησης συστημάτων που περιγράφονται με παραμέτρους, των οποίων οι τιμές είναι με ακρίβεια γνωστές. Οι τεχνικές αυτές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: Γραμμικός Προγραμματισμός, Γραφική και Αλγεβρική Επίλυση, Μέθοδος Simplex, Δυικότητα και Ανάλυση Ευαισθησίας, Ακέραιος Προγραμματισμός, Προβλήματα Μεταφοράς, Πρόβλημα Αντικαταστάσεως, Πρόβλημα Μεταφόρτωσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση του προγράμματος Lindo.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και εξέταση του εργαστηρίου για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αβδελάς Σ., Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Εκδόσεις Συμεών

2. Σίσκος Γ., Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών

3. Φακίνος Δ. - Οικονόμου Α., Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Αθανασόπουλου

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε τετάρτη, 10 Αύγουστος 2011 14:15