ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Γ

Ειδικά Θέματα στη Στατιστική των Επιχειρήσεων

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός 2304 Εξάμηνο Γ Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία:3 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Αθανασία Μπουμπούλη M.Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τελικός στόχος του μαθήματος να αποκτηθούν προχωρημένες θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις για τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης στατιστικών ερευνών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο Φοιτητής θα είναι σε θέση να επιλύει τα εξής προβλήματα:

  • Ανάλυση των στατιστικών στοιχείων με επιστημονικές μεθόδους
  • Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων
  • Εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων και μέτρων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές, εκτιμητική (σημειακή εκτίμηση, εκτίμηση διαστήματος), κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων (έλεγχοι υποθέσεων για τον μέσο, για τη διασπορά, για το ποσοστό, για τη διαφορά των μέσων κλπ), παλινδρόμηση (εκτίμηση παραμέτρων για το απλό γραμμικό μοντέλο, διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τις παραμέτρους, πρόβλεψη)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Για την υλοποίηση των εργαστηριακού μαθήματος απαιτείται το πρόγραμμα Microsoft Excel και το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Data Video Projector.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ζαϊρης Π., Στατιστική μεθοδολογία_Αναθεωρημένη έκδοση, Εκδοσεις Κριτικη

2. Παπαδήμας Ο. - Κοίλιας Χ., Εφαρμοσμένη Στατιστική, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

3. D. Howitt - D. Cramer, Στατιστικη με το SPSS 16, Εκδόσεις Κλειδάριθμος