ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Γ

Δίκτυα H/Y στην Επιχείρηση

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Κωδικός 2305 Εξάμηνο Γ Πιστωτικές Μονάδες 4
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Ιωάννης Κουτσονίκος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών σχεδίασης δικτύων, των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και των αρχιτεκτονικών των δικτύων υπολογιστών, καθώς και των σύγχρονων τάσεων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

  • ανάλυση και σχεδιασμό δικτύων υπολογιστών,
  • τις αρχές της δομημένης καλωδίωσης,
  • τη χρησιμότητα του προτύπου OSI/ISO για την εποπτεία της λειτουργίας των διαφόρων πρωτοκόλλων,
  • τη λειτουργία τεχνολογιών δικτύου όπως τα δίκτυα τύπου Ethernet,
  • τη συντήρηση και διαχείριση δικτύων υπολογιστών. Επίσης, σκοπός του εργαστηρίου «Δίκτυα Η/Υ στην επιχείρηση» είναι η εξοικείωση με μερικές βασικές πρακτικές στην τεχνολογία των δικτύων υπολογιστών, κυρίως από την σκοπιά του χρήστη δικτυωμένων πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια μιας επιχείρησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απαιτήσεις δικτύωσης Η/Υ, Πλεονεκτήματα και εφαρμογές, Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές, Μέσα μετάδοσης δεδομένων, Δορυφορικές επικοινωνίες, Τοπική ασύγχρονη επικοινωνία, Επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων, Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση, Πολύπλεξη, Πλαισίωση δεδομένων, Τοπικά δίκτυα, Υπηρεσίες και Εφαρμογές, Τεχνολογίες και τοπολογίες, Το δίκτυο Ethernet, Δίκτυα Token Ring και FDDI, Token bus, DQDB, Ασύρματα δίκτυα, Διευθυνσιοδότηση υλικού, Καλωδίωση και υλικό διασύνδεσης δικτύων, Πρωτόκολλα και διαστρωμάτωση, Λειτουργικό Σύστημα UNIX, Δικτυακές εφαρμογές του UNIX (ftp, mail, telnet), Εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Διαχείριση και παρακολούθηση δικτύων TCP/IP

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών με τη χρήση Laptop και Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές καλούνται να εκτελέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα στον υπολογιστή. Στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων, χρησιμοποιείται Λογισμικό διαχείρισης και εποπτείας δικτύων (WhatsUP Gold), Λογισμικό ανάλυσης κίνησης και δεδομένων επικοινωνίας (Ethereal Network Analyzer) και Λογισμικό εξομοίωσης μικρού δικτύου (Router Sim - CCNA Network Visualizer Demo).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργαστηριακών ασκήσεων, εκτέλεση στον υπολογιστή και γραπτή απάντηση σε ερωτήματα μετά το πέρας κάθε εργαστηριακής άσκησης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. D. Comer, Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Μετάφραση Τ. Άλβα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

2. J. Walrand, Δίκτυα επικοινωνιών, Μετάφραση: Μιλτιάδης Αναγνώστου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

3. J. Woodcock, Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος