ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Δ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κωδικός 2403 Εξάμηνο Δ Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: -
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Νικόλαος Αδαμόπουλος, M. Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα συντελεί στην κατανόηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε θέματα που συνδέονται με την χρηματοοικονομική λειτουργία, τον προγραμματισμό και την διαχρονική αξία του χρήματος. Τελικός στόχος η μεθοδολογική τεκμηρίωση δράσεων και πολιτικών κατάλληλων για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο Φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί το χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τη διαχρονική αξία του χρήματος,
  • Προσδιορίζει τις επιδράσεις του επιπέδου των τιμών,
  • Διαχειρίζεται τις πιστώσεις και να επιδιώκει ορθό χρηματοοικονομικό προγραμματισμό,
  • Αναλύει χρηματοοικονομικούς δείκτες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

H χρηματοοικονομική λειτουργία και το περιβάλλον. Η διαχρονική αξία του χρήματος. Χρηματοοικονομική ανάλυση. Οι επιδράσεις της μεταβολής του επιπέδου των τιμών, χρηματοοικονομικοί δείκτες και διακριτική ανάλυση, πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος. Πολιτική κεφαλαίων κίνησης. Διαχείριση και πολιτική των πιστώσεων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η ανάπτυξη του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων ανά ενότητα που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Gitman L. - Joehnk M., Επενδύσεις Ι, Εκδόσεις Έλλην

2. Ρεπούσης Σ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση Και Διεθνής Τραπεζική, Εκδόσεις Σάκκουλα

3. Groppelli Α. - Nikbakht Ε., Χρηματοοικονομικη, Εκδόσεις Κλειδάριθμος