ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Δ

Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά Θέματα

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κωδικός 2404 Εξάμηνο Δ Πιστωτικές Μονάδες 4
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Παναγιώτης Μητρόπουλος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

  • Η εξοικείωση των σπουδαστών με τις πιο ευρέως διαδεδομένες και χρησιμοποιούμενες τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας στη λήψη επιχειρηματιών αποφάσεων.
  • Η ανάπτυξη και ανάλυση των τεχνικών και μεθοδολογιών Επιχειρησιακής Έρευνας δίνοντας έμφαση στην διοικητική και οικονομική τους διάσταση χωρίς απαραίτητα την χρήση σύνθετων μαθηματικών συμβολισμών και αποδείξεων.
  • Η παρουσίαση και ανάλυση των εφαρμογών Επιχειρησιακής Έρευνας σε όλο το εύρος των προβλημάτων που οργανισμοί και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν καθημερινώς.
  • Η εμπέδωση της αντίληψης ότι σύνθετα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα μπορούν να λυθούν με την χρήση μεθοδολογιών Επιχειρησιακής Έρευνας.

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τις πιο χρήσιμες τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας. Η επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση αναπτύσσεται εκτενώς και συνοδεύεται από μία σειρά από μία σειρά πρακτικών προβλημάτων που δείχνουν τον τρόπο εφαρμογής της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία Ουρών αναμονής, Χαρακτηριστικά συστημάτων, μέτρα λειτουργικότητας των ουρών, Οικονομική Ανάλυση των ουρών αναμονής,, Προσομοίωση (Στόχοι και Σχεδιασμός Εφαρμογών Προσομοίωσης), Τυχαίοι αριθμοί, Monte Carlo προσομοίωση, Αλυσίδες Markov, καταστάσεις ισορροπίας, Αλυσίδες με απορροφητικές καταστάσεις, Προγραμματισμός και έλεγχος Αποθεμάτων, Οικονομική ποσότητα παραγγελίας και παραγωγής, Στοχαστικά μοντέλα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση του προγράμματος προσομοίωσης Extend.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Εξέταση στον Η/Υ και ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υψηλάντης Π., Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Πάρικος

2. Δάρας Τ. - Σύψας Π., Στοχαστικές Ανελίξεις, Εκδόσεις Ζήτη

3. Βόσκογλου Μ., Εισαγωγή Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Γκότσης

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:56