ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Δ

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός 2405 Εξάμηνο Δ Πιστωτικές Μονάδες 4
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Κωνσταντίνος Στάμος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να κατανοούν τα μοντέλα κύκλου ζωής και ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος και τις φάσεις από τις οποίες διέρχονται, να αντιμετωπίζουν την ανάλυση και το σχεδιασμό ενός Πληροφοριακού Συστήματος ως μια συστηματική μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις προδιαγραφές ενός συστήματος και να μπορούν να τις διαχωρίζουν σε λειτουργικές και μη λειτουργικές, να προσδιορίζουν την κατάλληλη τεχνική ανάλυσης διαδικασιών και δεδομένων, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του Πληροφοριακού Συστήματος και τους περιορισμούς που το διέπουν, να ερευνούν με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών τεχνικών, αποφάσεων και στρατηγικών, να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διάφορες τεχνικές και τα διάφορα εργαλεία ανάλυσης και σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων για τη βέλτιστη αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και επιχειρηματικού σχεδιασμού, θεμάτων μοντελοποίησης, θεμάτων σχεδίασης και ανάπτυξης και θεμάτων λογισμικού, καθώς και να αποτιμούν και να αξιοποιούν το ρόλο και τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες, ανάπτυξη, αναγκαιότητα χρήσης, μοντέλα κύκλου ζωής Πληροφοριακών Συστημάτων. Μοντελοποίηση διαδικασιών και δεδομένων. Ο ρόλος και η συμμετοχή του Ανθρώπινου Παράγοντα. Προδιαγραφή απαιτήσεων με τη δομημένη ανάλυση. Αντικειμενοστρεφείς τεχνικές. Η γλώσσα UML. Τεχνικές διαχείρισης έργου και τεχνικές επιχειρηματικού σχεδιασμού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση του προγράμματος Visual Paradigm for UML.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους καθώς ή/και διεξαγωγή ασκήσεων για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Avison D. - Fitzgerald G., Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα: Από τη θεωρία στην πράξη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

2. Γερογιάννης B. - Κακαρόντζας Γ. - Καμέας Α. - Σταμέλος Γ. - Φιτσιλής Π., Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:57