ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Δ

Επιχειρησιακά Παίγνια

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Κωδικός 2406 Εξάμηνο Δ Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 1
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Να αναδειχθεί το εύρος εφαρμογών των επιχειρησιακών παιγνίων με έμφαση στις καταστάσεις στρατηγικής αλληλεπίδρασης που οριοθετούν τους κώδικες αντιδράσεων και συμπεριφορών των σύγχρονων επιχειρήσεων.
  • Να γίνουν κατανοητά τα κριτήρια λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε επιχειρηματικούς κλάδους που χαρακτηρίζονται από ατελή ανταγωνισμό και έντονη αλληλεξάρτηση.
  • Να αναδειχθούν οι μηχανισμοί διαμόρφωσης ισορροπιών στους επιχειρηματικούς κλάδους σε συνθήκες αντιπαλότητας, ασυμμετρίας στις δυνατότητες και την πληροφόρηση, έλλειψης εμπιστοσύνης και αποτυχίας μακροχρόνιων συνεργασιών.
  • Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να αναλύουν με κριτικό πνεύμα περιπτώσεις στρατηγικών κινήσεων και επιχειρηματικών αποφάσεων από την σύγχρονη πραγματικότητα.
  • Να κατανοηθεί συνολικά η σημασία για τις επιχειρήσεις λήψης αποτελεσματικών στρατηγικών αποφάσεων οι οποίες όχι μόνο είναι συχνά αλληλεξαρτώμενες, αλλά και εξαρτημένες από αποφάσεις τρίτων παραγόντων, μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, ανταγωνισμού, και χρονικής πίεσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιστορικά στοιχεία θεωρίας παιγνίων, είδη και μορφές παράστασης παιγνίων, παίγνια μηδενικού αθροίσματος, παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων, ισορροπία κατά Nash σε αμιγείς και μικτές στρατηγικές, δυναμικά παίγνια διαδοχικών κινήσεων, υποπαίγνια και τέλεια ανά υπό παίγνιο ισορροπία κατά Nash, πληροφοριακά σύνολα, αξιόπιστες απειλές και διαχρονική συνέπεια, επαναλαμβανόμενα παίγνια, υποδείγματα Cournot, Bertrand και Stackelberg.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την επίλυση προβλημάτων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Επιπρόσθετες εφαρμογές και πρακτικά προβλήματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον καλύπτει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος το οποίο εστιάζει στον σχεδιασμό και την επίλυση παιγνίων με τη χρήση του λογισμικού Gambit.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Εξετάσεις με την χρήση του προγράμματος Gambit για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γ. Σολδάτος, Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Gutenberg

2. Γ. Βαρουφάκης, Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Δαρδανός

3. R. Gibbons, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Δαρδανός

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:58