ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ε

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κωδικός 2501 Εξάμηνο Ε Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Να περιγράψει τις εσωτερικές διεργασίες που συντελούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του σχεδιασμού των μελλοντικών δράσεων οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού.
  • Να περιγράψει τα εργαλεία και τα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του πιο πάνω σχεδιασμού.
  • Να αναλύσει τι είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
  • Να αναπτύξει την ικανότητα για τη δημιουργία ενός ορθολογικά τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου για μια πληθώρα περιπτώσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχεδιασμός και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (έμφαση στα εμπόδια στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων), προσδιορισμός οργανωσιακών στόχων και σχεδίων. Εργαλεία και βοηθήματα για τη διαδικασία του σχεδιασμού. Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (σημεία - κλειδιά, πρόταση για δημιουργία νέας επιχείρησης, τι είναι πιο σημαντικό σε ένα σχέδιο, βασικοί αριθμοί και δείκτες τυποποιημένοι πίνακες και διαγράμματα, βάθος χρόνου σχεδιασμού, στόχοι, δήλωση αποστολής, ανάλυση αγοράς, προϋπολογισμοί, υπολογισμός ρεαλιστικών επιπέδων κόστους, κατανόηση κινδύνων, χρηματοδότηση, άδειες, νομικές οντότητες, εμπορικά ονόματα, σήματα κατατεθέντα κλπ.). Παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαλέξεις (με μεγάλη έμφαση στην διαλογική συμμετοχή) και παρουσιάσεις πραγματικών μελετών περιπτώσεων, από τον Διδάσκοντα και από τους Φοιτητές. Οι διαλέξεις - παρουσιάσεις υλοποιούνται με τη χρήση Laptop & Data video projector. Διατίθεται πλούσιο υλικό στην πλατφόρμα του e-class.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις και ενδιάμεσες παρουσιάσεις επιχειρηματικών σχεδίων για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση επιχειρηματικών σχεδίων και παρουσίασή τους στη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και τελική αξιολόγηση, για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Stutely R., Το Ιδανικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

2. Κέφης Β. - Παπαζαχαρίου Π. Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, Εκδόσεις Κριτική

3. Stutely R., Διευθύνοντας με Αριθμούς, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:00