ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ε

Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κωδικός 2503 Εξάμηνο Ε Πιστωτικές Μονάδες 7
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 3
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Κωνσταντίνος Κουνετάς

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Να αντιμετωπίζει τις τεχνικές προβλέψεων και ελέγχου ως μια συστηματική μεθοδολογία τεκμηρίωσης και λήψης αποφάσεων
  • Να αποκτηθούν βασικές θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις για τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης στατιστικών-οικονομετρικών ερευνών και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με μεθόδους πρόβλεψης και, πιο συγκεκριμένα, με τη μέθοδο Box-Jenkins
  • Να προσδιορίζει την κατάλληλη τεχνική κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και τους περιορισμούς που το διέπουν
  • Να αξιολογεί τα υποδείγματα αλλά και τις εναλλακτικές λύσεις που αυτά προσφέρουν
  • Να μπορεί να εφαρμόσει τα αποτελέσματα που του παρέχει το μάθημα σε επίπεδο ανάπτυξης πολιτικών
  • Να εφαρμόζει τα παραπάνω σε ένα μεγάλο φάσμα δεδομένων όπως: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Προγραμματισμός Παραγωγής και Διαχείριση Αποθεμάτων, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Προγραμματισμός Μεταφορών και Διανομής, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.ά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ορισμός χρονοσειράς και συνιστώσες της. Περιγραφική προσέγγιση χρονοσειρών και τεχνικές χρονοσειρών, μέθοδοι εξομάλυνσης, κινητών μέσων. Δείκτης εποχικότητας. Μαθηματική προσέγγιση χρονοσειρών, στασιμότητα, αυτοσυνδιακύμανση αυτοσυσχέτιση, μερική αυτοσυσχέτιση, λευκός θόρυβος και τυχαία διαδρομή. Μοντέλα Στάσιμων χρονοσειρών. Υποδείγματα αυτοπαλινδρόμησης, κινητού μέσου και μικτά υποδείγματα. Μη Στάσιμα Υποδείγματα χρονοσειρών. Εποχικά Υποδείγματα Χρονοσειρών. Ταυτοποίηση, εκτίμηση υποδειγμάτων και διαγνωστικοί έλεγχοι. Μεθοδολογία Box-Jenkins.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η ανάπτυξη του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και τη διεξαγωγή ασκήσεων ανά ενότητα που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Από την άλλη πλευρά, σε κάθε ενότητα παρέχονται στους Φοιτητές συγκεκριμένες ασκήσεις - ερωτήσεις προς απάντηση ενώ δίνεται η δυνατότητα για όσους φοιτητές το επιθυμούν για την πραγματοποίηση μιας άσκησης υπό την μορφή project. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Η θεωρία συμπληρώνεται από την διεξαγωγή του εργαστηρίου. Μέσω του προγράμματος PASW 18 πραγματοποιούνται εκτιμήσεις πραγματικών δεδομένων και εξετάζονται μικροοικονομικά και μακροοικονομικά υποδείγματα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος και εργαστηριακό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το θεωρητικό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Δημέλη Σ., Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Εκδόσεις Κριτική

2. Χρήστου Γ., Εισαγωγή Στην Οικονομετρία, Εκδόσεις Δαρδανός

3. Ανδρικόπουλος Α., Οικονομετρία Τόμος Α΄, Εκδόσεις Μπένου

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:00