ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ε

Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κωδικός 2504 Εξάμηνο Ε Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Βασίλειος Βουτσινάς

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η επιστημονική περιοχή της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (Business Intelligence) χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνικές διαφόρων επιστημονικών πεδίων (Τεχνητή Νοημοσύνη, Στατιστική, κλπ.) μετασχηματίζοντάς τις ουσιαστικά σε στοιχεία του ενεργητικού των επιχειρήσεων επειδή στοχεύει στην υποβοήθηση του επιτελικού στελέχους στη διαδικασία εξαγωγής αποφάσεων (decision support).

Γενικά, ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και λήψης αποφάσεων της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, το μάθημα διαπραγματεύεται διάφορες ανεξάρτητες τεχνικές που μοντελοποιούν και στη συνέχεια αξιοποιούν τα επιχειρηματικά δεδομένα και διαδικασίες. Για παράδειγμα, επιτρέπουν στο χρήστη να «βλέπει» είτε τα λειτουργικά δεδομένα της επιχείρησης συνολικά σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και από διαφορετικές οπτικές γωνίες, είτε τις διαδικασίες, μέσω της αναπαράστασής τους με χρήση αυστηρά τυποποιημένων συμβολισμών. Επίσης, διαπραγματεύεται σύγχρονες τεχνικές για την υποστήριξη βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση στρατηγικών και η κοστολόγηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνει ορισμένες από τις πλέον σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης, όπως είναι τα «Αρχιτεκτονήματα Δεδομένων» (Data Warehouses), η OLAP (On-Line Analytical Processing) ανάλυση, η «Στάθμιση Επιχειρηματικών Στόχων» (Balanced Scorecard), η «Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών» (Business Process Modelling) και η «Κοστολόγηση με βάση τις Διαδικασίες» (Activity Based Costing).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης. Χρησιμοποιούνται γενικά πακέτα λογισμικού, Microsoft Excel και Access, και ειδικά λογισμικό προτυποποίησης διαδικασιών AI0 Win 6.0 (μεθοδολογία IDEF0 και ABC) και ProSim 7.0 (μεθοδολογία IDEF3) της εταιρίας KBSI.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση γίνεται και με γραπτές εξετάσεις και με εργαστηριακές ασκήσεις.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βουτσινάς Β., Θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, Εκδόσεις Κωσταράκη

2. Avison D. - Fitzgerald G., Ανάπτυξη Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών