ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ε

Οικονομετρικά Πρότυπα

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κωδικός 2506 Εξάμηνο Ε Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Κωνσταντίνος Κουνετάς

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Να αντιμετωπίζει τα οικονομετρικά πρότυπα ως μια εναλλακτική και συστηματική μεθοδολογία τεκμηρίωσης επιλογών
  • Να αποκτηθούν βασικές θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις για τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης στατιστικών-οικονομετρικών ερευνών
  • Να προσδιορίζει την κατάλληλη τεχνική κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και τους περιορισμούς που το διέπουν
  • Να αξιολογεί τα υποδείγματα αλλά και τις εναλλακτικές λύσεις που αυτά προσφέρουν
  • Να μπορεί να εφαρμόσει τα αποτελέσματα που του παρέχει το μάθημα σε επίπεδο ανάπτυξης πολιτικών
  • Να εφαρμόζει τα παραπάνω σε ένα μεγάλο φάσμα δεδομένων όπως: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Προγραμματισμός Παραγωγής και Διαχείριση Αποθεμάτων, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Προγραμματισμός Μεταφορών και Διανομής, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.ά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης. Πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης, επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά υποδείγματα και ανάλυση πρόβλεψης. Εκτίμηση υποδειγμάτων που περιέχουν δυαδικές μεταβλητές. Εξέταση των τριών βασικών προβλημάτων, πολυσυγγραμμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, και αυτοσυσχέτιση. Εξειδίκευση υποδείγματος και προβλήματα εμπειρικών και εκτίμηση χρονολογικών σειρών. Μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών και υποδείγματα περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών. Απλές και προηγμένες μέθοδοι με δεδομένα Πάνελ δεδομένα. Διεξάγοντας έρευνα στην οικονομική επιστήμη.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η ανάπτυξη του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και τη διεξαγωγή ασκήσεων ανά ενότητα που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Από την άλλη πλευρά, σε κάθε ενότητα παρέχονται στους Φοιτητές συγκεκριμένες ασκήσεις - ερωτήσεις προς απάντηση ενώ δίνεται η δυνατότητα για όσους φοιτητές το επιθυμούν για την πραγματοποίηση μιας άσκησης υπό την μορφή project. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Η θεωρία συμπληρώνεται από την διεξαγωγή του εργαστηρίου. Μέσω του προγράμματος PASW 18 πραγματοποιούνται εκτιμήσεις πραγματικών δεδομένων και εξετάζονται μικροοικονομικά και μακροοικονομικά υποδείγματα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος και εργαστηριακό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το θεωρητικό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Χρήστου Γ., Εισαγωγή Στην Οικονομετρία, Εκδόσεις Δαρδανός

2. Βενέτης, Ι., Εισαγωγικές Διαλέξεις Στην Οικονομετρία, Εκδόσεις Γκιούρδας

3. Τζάβαλης Η., Οικονομετρία, Εκδόσεις Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:02