ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου ΣΤ

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ERP
Κωδικός 2601 Εξάμηνο ΣΤ Πιστωτικές Μονάδες 7
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 3
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνολογίας των συστημάτων ERP, όσον αφορά στο σχεδιασμό των επιχειρηματικών πόρων και την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης,
  • Η εξοικείωση με συγκεκριμένες λειτουργίες ενός ERP συστήματος.
  • Αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου ERP συστήματος ανάλογα με την επιχείρηση,
  • Η γνώση των μεθοδολογιών εφαρμογής ενός ERP συστήματος σε μία επιχείρηση,
  • Η δυνατότητα χειρισμού ERP συστήματος και η επίλυση σύνθετων σχετικών προβλημάτων.
  • Επίσης, μέσω του αντίστοιχου εργαστηρίου, αναμένεται ότι οι φοιτητές / φοιτήτριες θα αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη λειτουργία εμπορικών συστημάτων ERP.
  • Στο εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί εμπορικό λογισμικό τόσο για ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων όσο και ειδικά για Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM), για Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), κ.ά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή μεθόδων ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων / πληροφοριών (περιοχές εφαρμογής, μεθοδολογίες ανάπτυξης, αξιολόγηση, μελέτες περιπτώσεων), Συστήματα Ολοκλήρωσης Εφαρμογών στις Επιχειρήσεις (αρχιτεκτονικές, τύποι, αξιολόγηση), Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (αρχιτεκτονικές, τύποι, αξιολόγηση), Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση του λογισμικού Microsoft Dynamics Navision 2009.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Εξέταση στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου σεναρίου χρήσης ERP συστήματος σε πραγματικό χρόνο για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Πολλάλης Γ. - Βοζίκης Α., Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Στρατηγικές & Εφαρμογές, Εκδόσεις Utopia.

2. Χαϊνάς Κ., Βασικά θέματα για τα Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (E.R.P.), Εκδόσεις Γκιούρδας.

3. Γ. Ιωάννου, Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών, Εκδόσεις Σταμούλης.

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:02