ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου ΣΤ

Ανάλυση και Έλεγχος Επιχειρησιακών Στρατηγικών

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
Κωδικός 2602 Εξάμηνο ΣΤ Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 1
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Να αποσαφηνίσει τι ακριβώς σημαίνει η έννοια της στρατηγικής και να τη συνδέσει κυρίως με τον μακροχρόνιο ορίζοντα και σχεδιασμό.
  • Να αναλύσει με ποιους τρόπους μπορεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει μια επιχείρηση το μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.
  • Να περιγράψει με ποιους τρόπους μπορεί να αντιλαμβάνεται και να εξελίσσει μια επιχείρηση τον εαυτό της, χρησιμοποιώντας έννοιες όπως πόροι, ικανότητες, δυναμικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιχειρηματικότητα, καινοτομικότητα, αυτοποίηση.
  • Να υποστηρίξει τη διαδικασία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του μέλλοντος οποιουδήποτε τύπου επιχείρησης ή οργανισμού, είτε παράγει προϊόντα είτε προσφέρει υπηρεσίες.
  • Να συντελέσει στην ενίσχυση της δημιουργικής, και ενίοτε ανορθόδοξης, σκέψης και στην κριτική θεώρηση των έτοιμων «συνταγών επιτυχίας».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τι είναι στρατηγική, μέθοδοι ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος (ενδεικτικά, PEST, ανάλυση σεναρίων, διαρθρωτική ανάλυση πέντε δυνάμεων, στρατηγικές ομάδες), ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος (ενδεικτικά θεωρία πόρων και ικανοτήτων, τεχνολογική συσσώρευση, δυναμικές ικανότητες, αλυσίδα αξίας, νέες προσεγγίσεις), διαχείριση αβεβαιότητας, στρατηγικές επιδίωξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εταιρικές στρατηγικές, συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων (συνανταγωνισμός, σηνδιμουργία, συνεπιλογή, συνεξειδίκευση), συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), έλεγχος στρατηγικής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαλέξεις (με μεγάλη έμφαση στην διαλογική συμμετοχή) και παρουσιάσεις πραγματικών μελετών περιπτώσεων, από τον Διδάσκοντα και από τους Φοιτητές. Οι διαλέξεις - παρουσιάσεις υλοποιούνται με τη χρήση Laptop & Data video projector. Υλικό που αφορά το μάθημα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του e-class.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση μελετών περιπτώσεων και παρουσίασή τους στη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και μια μεγάλη πρωτότυπη μελέτη - εργασία, για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Παπαδάκης Β., Στρατηγική Των Επιχειρήσεων Τόμος Α΄, Εκδόσεις Μπένου

2. A.Thompson Jr - A. Strickland - J. Gamble, Σχεδιασμός Και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Εκδόσεις Utopia

3. Κιόχος Π. - Παπανικολάου Γ. - Κιόχος Α., Ανάλυση Και Έλεγχος Επιχειρησιακών Στρατηγικών, Εκδόσεις Νικητόπουλος

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:03