ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου ΣΤ

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Κωδικός 2603 Εξάμηνο ΣΤ Πιστωτικές Μονάδες 7
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 3
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Παναγιώτης Μητρόπουλος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να αντιμετωπίζει τη λήψη αποφάσεων ως μια συστηματική μεθοδολογία τεκμηρίωσης επιλογών - δράσεων για την επίλυση ενός προβλήματος σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, σε όλους τους κλάδους. Για παράδειγμα, μπορούν να αναφερθούν εφαρμογές από τον χώρο της παραγωγής, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της διανομής, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, του οργανωτικού σχεδιασμού κλπ.
  • Να διαχειρίζεται τον κίνδυνο και της αβεβαιότητα, που πηγάζει από τις συχνές αλλαγές στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας κ.ά. Έτσι, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται προχωρημένες μεθοδολογίες με τις οποίες οι κυριότερες επιχειρηματικές λειτουργίες μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά.
  • Να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα ως εργαλεία για την επιλογή της βέλτιστης απόφασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προβλήματα με «Λογικές μεταβλητές», Προβλήματα με σταθερό κόστος ή/και με εκπτώσεις, λήψη Αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός, η μέθοδος του προγραμματισμού στόχων, πολυκριτήρια ανάλυση για την εκτίμηση της αποδοτικότητας με τη μέθοδο DEA (Data Envelopment Analyses), Η διαδικασία της αναλυτικής ιεράρχησης, συστήματα στήριξης αποφάσεων, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση των προγραμμάτων Excel-Solver και Expert-Choice.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Εξέταση στον Η/Υ και ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Πραστάκος Γ., Διοικητική Επιστήμη - Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Στην Κοινωνία Της Πληροφορίας, Εκδόσεις Σταμούλη

2. Πραστάκος Γ., Διοικητική Επιστήμη Στην Πράξη Εφαρμογές Στη Σύγχρονη Επιχείρηση, Εκδόσεις Σταμούλη

3. Οικονόμου Γ. - Γεωργίου Α., Ποσοτική Ανάλυση Για Τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Τόμος Α΄ Και Β΄, Εκδόσεις Μπένου

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:03