ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου ΣΤ

Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ INTERNET
Κωδικός 2604 Εξάμηνο ΣΤ Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 3
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Ιωάννης Κουτσονίκος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με:

  • την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα διαδικτύωσης, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του πρωτοκόλλου IP, καθώς και τη δομή των IP διευθύνσεων,
  • τα θέματα της δρομολόγησης πακέτων στο Διαδίκτυο,
  • την υπηρεσία μεταφοράς που παρέχεται από το πρωτόκολλο TCP και τις διαδικτυακές εφαρμογές DNS, e-mail, ftp και www (Παγκόσμιος Ιστός).

Επίσης, μέσω του εργαστηρίου, οι φοιτητές - φοιτήτριες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες:

  • σχεδίασης ιστοσελίδων με τα απαιτούμενα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά,
  • δημιουργίας ιστοσελίδων με τη γλώσσα HTML,
  • χρήσης γραφικού περιβάλλοντος για ανάπτυξη ιστοσελίδων,
  • ανάπτυξης δικτυακών τόπων για συγκεκριμένα περιβάλλοντα και με καθορισμένα γενικά χαρακτηριστικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η έννοια της διαδικτύωσης, Διαστρωμάτωση πρωτοκόλλων TCP/IP, Πρωτόκολλο Διαδικτύου - Internet Protocol, Διευθυνσιοδότηση, Ενθυλάκωση, τεμαχισμός και συναρμολόγηση, Αντιστοίχιση διευθύνσεων, Προώθηση αυτοδύναμων πακέτων, Δρομολόγηση, Το μελλοντικό πρωτόκολλο διαδικτύου (IPv6), Υπηρεσία μεταφοράς στο Internet - Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (TCP), Ονοματοδοσία περιοχών στο Internet, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Μεταφορά αρχείων, Απομακρυσμένη πρόσβαση και ομάδες συζητήσεων, Παγκόσμιος Ιστός (www), Πρωτόκολλο HTTP, Ασφάλεια δικτύου, Γλώσσα HTML, Λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών με τη χρήση Laptop και Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται χρήση του Σημειωματάριου για ανάπτυξη ιστοσελίδων με τη γλώσσα HTML, καθώς και Λογισμικού σύνταξης ιστοσελίδων (WYSIWYG Editor). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται προγράμματα πλοήγησης Παγκόσμιου Ιστού (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργαστηριακών ασκήσεων (ανάπτυξη ιστοσελίδων) και εξέταση στην HTML και στο Λογισμικό σύνταξης ιστοσελίδων για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Comer D., Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

2. Τσαουσίδης Β., Διαδικτυακά Πρωτόκολλα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

3. Tanenbaum Α., Δίκτυα υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος