ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου ΣΤ

Marketing - Προγραμματισμός Πολιτικών Αγοράς

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος MARKETING - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
Κωδικός 2605 Εξάμηνο ΣΤ Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: -
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δεν διδάχθηκε κατά το Ακαδ. Έτος 2010-11

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Να αντιμετωπίζει το μάρκετινγκ με συστηματική μεθοδολογία και ως σημαντικό εργαλείο στη διάθεση επιχείρησης.
  • Να εντοπίζει και να προσδιορίζει τους παράγοντες της αγοράς που επηρεάζουν την επιχείρηση.
  • Να εντοπίζει και να προσδιορίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και τις αδυναμίες της έναντι των ανταγωνιστών της.
  • Να αξιολογεί τα υποδείγματα αλλά και τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται.
  • Να διερευνά και να αξιολογεί με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών αποφάσεων και στρατηγικών που μπορεί να υλοποιήσει η επιχείρηση.
  • Να επιλέγει τη βέλτιστη λύση για την επιλογή της αγοράς - στόχου στην οποία θα απευθυνθεί η επιχείρηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έννοια, στρατηγική και εικόνα του προϊόντος, εμπορικό σήμα και συσκευασία του προϊόντος, άριστο προϊόν, κύκλος ζωής προϊόντος, χαρτοφυλάκιο προϊόντων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, δομή ομάδων αποδοχής νέων προϊόντων, λόγοι αποτυχίας νέων προϊόντων. τιμή και μέθοδοι τιμολόγησης. στρατηγικές και τακτικές τιμολόγησης, παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική τιμολόγησης, πολιτική εκπτώσεων. σκοπός και στρατηγική του συστήματος διανομής, franchising, στρατηγική δικτύων διανομής και μίγμα μάρκετινγκ, αποθηκευτικοί χώροι, logistics - προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων, μορφές και διαδικασία επιχειρησιακής επικοινωνίας, στοιχεία του μίγματος προβολής και τρόπος επιλογής του, στρατηγική επικοινωνίας και προβολής, διαφήμιση, ανάπτυξη διαφημιστικού πλάνου, οικονομικά της διαφήμισης, ελεγχος αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας. δημόσιες σχέσεις, δραστηριότητες και σχεδιασμός δημοσίων σχέσεων, προώθηση πωλήσεωνκαι προωθητικές ενέργειες, σχεδιασμός και μέτρηση της αποτελεσματικότητα προωθητικών ενεργειών, προσωπική πώληση, σχεδιασμός και μέτρηση αποτελεσματικότητας της προσωπικής πώλησης, άμεσο marketing, δημιουργία και ανάλυση σχεδίου marketing.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Το μάθημα είναι θεωρητικό αλλά ορισμένες ενότητες παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε κρίνεται απαραίτητη η χρήση Data video projector.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος καθώς και ανάθεση εργασιών (projects)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Τομάρας Π., Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς

2. Σιώμκος Γ., Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλης