ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ζ

Ξενη Γλώσσα - Ορολογία

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κωδικός 2701 Εξάμηνο Ζ Πιστωτικές Μονάδες 4
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Χριστίνα Κουτσουροπούλου

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση ικανότητας χειρισμού της Αγγλικής Γλώσσας για συγκεκριμένους σκοπούς (ESP & EAP) σχετικούς με το αντικείμενο των σπουδών. Κατανόηση αυθεντικού υλικού ανάλογο με την ύλη των βασικών μαθημάτων και του μελλοντικού εργασιακού χώρου των φοιτητών. Ανάπτυξη δεξιοτήτων με έμφαση στην προφορική επικοινωνία. Σύνθεση ελεύθερου γραπτού λόγου, απόκτηση δεξιοτήτων ακαδημαϊκής γραφής, σύνταξη εμπορικής & ακαδημαϊκής αλληλογραφίας, σύνταξη παραφρασμένων περιλήψεων και ανάλυση στατιστικών δεδομένων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μελέτη και ανάλυση αυθεντικών κειμένων με θέματα:

Business Research, Building a Business Strategy, Business Planning, Knowledge of Management and the Learning Organization, Using the Internet, the Economics e- Business, Statistics in Business, Network Business, Economics, Marketing, the Market for Finance, Discovering Career Management Pathways.

Quoting, interpreting, paraphrasing, writing a project on their major field (based on research, writing footnotes and bibliography e. g. case studies, letters of application, CV, letters of inquiry etc.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Μαθητο-κεντρική προσέγγιση διδασκαλίας, ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι και ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Χρήση Η/Υ & OHP

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παρουσίαση εργασιών, Τελική εξέταση. Συνεχής αξιολόγηση στα εργαστήρια.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. E. Kolethra - L. Balari-Petrianidi, English for Information Technology, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

2. Λ. Παπαχαραλάμπους - Ι. Πέππα, Business English for Future Managers, Εκδόσεις Πάρικος