ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ζ

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Κωδικός 2702 Εξάμηνο Ζ Πιστωτικές Μονάδες 7
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 3
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Να κατανοεί τη σημασία και τις αρχές που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
  • Να διακρίνει τα μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διακυβέρνησης.
  • Να καθορίζει όλες εκείνες τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός επιτυχημένου e-shop.
  • Να αποκτήσει γνώσεις από την περιοχή των τεχνολογιών εξατομίκευσης (personalization) και των νέων προοπτικών που διαμορφώνονται για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης και ικανοποίησης ανάμεσα στα e-shops και τους πελάτες τους.
  • Να αξιολογεί την απόδοση ενός συστήματος e-επιχειρείν και να χρησιμοποιεί τους σημαντικότερους δείκτες για αυτό το σκοπό.
  • Να προσδιορίζει τις τεχνολογίες και τις πολιτικές για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  • Να εφαρμόζει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών e-επιχειρείν και e-εμπορίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

e-Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Σχεδιασμός και Λειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Καταστήματος, Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Εξατομίκευσης, Τεχνικές Εξατομίκευσης, Συστήματα Συστάσεων, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Ασφάλεια Συναλλαγών, Αξιολόγηση e-Επιχειρείν, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Εφαρμογές και Προοπτικές e-Επιχειρείν.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος απαιτείται η χρήση των προγραμμάτων XAMPP ή WAMP, Joomla, shopFactory, virtueMart.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και υλοποίησή-παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. Μάρκελλος - Π. Μάρκελλου - Μ. Ρήγκου - Σ. Συρμακέσης - Α. Τσακαλίδης, e-Επιχειρηματικότητα. Από την ιδέα στην υλοποίηση, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

2. Γ. Πολλάλης - Δ. Γιαννακόπουλος, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Εκδόσεις Σταμούλη

3. Α. Πασχόπουλος - Π. Σκαλτσάς, Ηλεκτρονικό εμπόριο: επιχειρηματική στρατηγική και marketing στο διαδίκτυο, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:04