ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ζ

Σχεδιασμός και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Κωδικός 2703 Εξάμηνο Ζ Πιστωτικές Μονάδες 7
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 3
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Κωνσταντίνος Βασιλείου

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Κατανόηση της αναγκαιότητας λειτουργίας μιας επιχείρησης σε μια ενοποιημένη Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΑ.).
  • Γνώση βασικών εννοιών της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Δ.Ε.Α.), δομικών στοιχείων και ροών μιας ΕΑ
  • Κατανόηση και ανάλυση των βασικών και υποστηρικτικών διαδικασιών της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και η αξιολόγηση της απόδοσης της ΕΑ.
  • Προγραμματισμός και βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Σχεδιασμός και μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες της ΔΕΑ, βασικά δομικά στοιχεία και ροές μιας ΕΑ, πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα στην ΕΑ, μοντελοποίηση ΕΑ, προγράμματα εφοδιασμού και λιανικής αναπλήρωσης ΕΑ, ανάλυση των βασικών και υποστηρικτικών διαδικασιών ΕΑ, Προγραμματισμός και Σχεδιασμός των διαδικασιών διαχείρισης της ΕΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση των προγραμμάτων Excel, Lindo, Extend, Expert Choice.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και εξέταση στο εργαστήριο για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. D. Taylor, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

2. Μ. Βιδάλης, Εφοδιαστική (logistics): μια ποσοτική προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

3. C. Martin, Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Εκδόσεις Κριτική

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:05