ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ζ

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Κωδικός 2704 Εξάμηνο Ζ Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 1
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Γεώργιος Βαρδαξόγλου

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες να:

  • κατανοούν ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την αλλαγή και την καινοτομία (προϊόντος, διαδικασίας ή οργανωτική) σε ατομικό, επιχειρηματικό και στρατηγικό επίπεδο
  • συσχετίζουν προχωρημένα ζητήματα της αγοράς με την τεχνολογική και οργανωσιακή αλλαγή που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της επιχειρηματικής αλλαγής και της καινοτομίας
  • να γνωρίζουν και να κατανοούν τα εργαλεία που μπορούν να επιλύουν απρόβλεπτα προβλήματα που σχετίζονται με την προσπάθεια για αλλαγή και για καινοτομία
  • να διερευνά με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών αποφάσεων και στρατηγικών στην λήψη αποφάσεων, σχετικών με την επιχειρηματική αλλαγή και καινοτομία, σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα
  • να αποκτήσουν πρακτική εξοικείωση με τις θεωρητικές έννοιες της επιχειρηματικής αλλαγής και της καινοτομίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στρατηγικός ρόλος της αλλαγής και της καινοτομίας σε επίπεδο ατόμου-επιχείρησης-κρατών, τύποι καινοτομίας-τρόποι καινοτομίας, υποδείγματα και προσεγγίσεις επιχειρηματικής αλλαγής, καινοτομία ως διοικητική διαδικασία, επιτυχής διαχείριση-ελλιπής κατανόηση της διαδικασίας της καινοτομίας, καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποτελεσματικές εξωτερικές διασυνδέσεις και στρατηγικές έρευνας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διάλεξης και ορισμένες φορές υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται χρήση πηγών δεδομένων με συνακόλουθη επεξεργασία τους καθώς και επιμέρους εργασίες.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάθεση εργασίας και παρουσίασης, καθώς και γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών και τελική αξιολόγηση για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γ. Σπαής, Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών, Εκδόσεις Κριτική

2. White M. - Bruton G., Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, Εκδόσεις Κριτική

3. Σ. Καρβούνης, Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας, Εκδόσεις Σταμούλη

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:06