ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ζ

Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κωδικός 2707 Εξάμηνο Ζ Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 1
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Αθανάσιος Αναστασίου

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των Φοιτητών με έννοιες που αφορούν:

  • Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,
  • Τις δυνατότητες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
  • Τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την καθημερινή ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών και τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και των σύγχρονων γεωπολιτικών εξελίξεων
  • Την κατανόηση της λειτουργίας του όλου οργανισμού που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξέλιξή του στο χρόνο,
  • Την προσέγγιση μιας πολυεθνικής ολοκλήρωσης, η οποία βασίζεται στην εκπόνηση και εφαρμογή κοινών πολιτικών από τα συμμετέχοντα κράτη (η προσέγγιση αυτή θεμελιώνεται στην εμπειρία της ΕΕ, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί, με τις αναγκαίες προσαρμογές, σε άλλα σχέδια πολυεθνικής ολοκλήρωσης σε άλλα μέρη του κόσμου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τελωνειακή ένωση, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κοινή αγορά, οικονομική και νομισματική ένωση, πληροφόρηση, οπτικοακουστικός τομέας, πολιτισμός και προστασία καταναλωτών, περιφερειακή πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού, βιομηχανική πολιτική, πολιτική έρευνας και ανάπτυξης, εμπορική πολιτική. Εφαρμογές Η/Υ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση των προγραμμάτων EViews και Excel.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η βαθμολόγηση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα γίνει με γραπτές εξετάσεις. Για το εργαστηριακό μέρος θα ανατεθούν εργασίες (projects).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ν. Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Παπαζήση

2. P. Grauwe, Τα οικονομικά της νομισματικής ένωσης, Εκδόσεις Παπαζήση

3. Ν. Μούσης, Εγχειρίδιο ευρωπαϊκής πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:06