ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Εκτύπωση

A N A K O I Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Γίνεται γνωστό στους σπουδαστές του Τμήματος ότι για να πραγματοποιήσουν την

πρακτική τους άσκηση πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Nα βρίσκονται στο Η΄ εξάμηνο

2. Να έχουν περατώσει επιτυχώς τα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας για

πρακτική άσκηση.

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧ. ΠΕΡ.

4. ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

5. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

6. TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟY

3. Να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων

του προγράμματος σπουδών.

Από το Τμήμα