ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Εκτύπωση

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος

+2012-2013

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

« Οικονομική της Διοίκησης »

« Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων »

«Ανάπτυξη Αλγορίθμων –Δομημένος Προγραμματισμός H/Y»

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

 

Οικονομική της Διοίκησης

Αποφάσεις βελτιστοποίησης. Αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου. Αποφάσεις στις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης και εκτίμηση συναρτήσεων ζήτησης. Αποτελεσματική παραγωγή. Πρόβλεψη κόστους & επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικές τεχνικές καθορισμού τιμών. Προγραμματισμός επενδύσεων. Αποφάσεις βάσει ανάλυσης ισολογισμού. Αποφάσεις βάσει ανάλυσης κόστους / οφέλους. Κυβέρνηση και επιχειρηματική δραστηριότητα. Προϋπολογισμός κεφαλαίου. Επιχειρησιακή Οικονομική.

Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων

Δειγματοληπτικές μέθοδοι, παρουσίαση στατιστικών στοιχείων (διαγράμματα - πίνακες), παράμετροι θέσης, παράμετροι διασποράς - μεταβλητότητας, τυποποιημένες τιμές, μέτρα ασυμμετρίας & κύρτωσης, πιθανότητες, κανονική κατανομή & κατανομές δειγματοληψίας, εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης

Ανάπτυξη Αλγορίθμων – Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η/Υ, αλγόριθμοι και δεδομένα, μεταβλητές, σταθερές, τελεστές, τύποι δεδομένων, είσοδος και έξοδος δεδομένων. Εργαλεία ανάπτυξης αλγορίθμων (ψευδοκώδικας, διάγραμμα ροής, γλώσσες προγραμματισμού). Γλώσσα προγραμματισμού C: Δομές ακολουθίας, ελέγχου και επανάληψης, Διαδικασίες και συναρτήσεις, πίνακες, δομές, συμβολοσειρές, δείκτες, συναρτήσεις βιβλιοθήκης.