ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 13

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 13

Εκτύπωση


ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές - φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας να δηλώσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν στη Γραμματεία, είτε ατομικά είτε σε ομάδες μέχρι τριών (3) ατόμων, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο Δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας.

Κάθε ομάδα φοιτητών - φοιτητριών καλείται να δηλώσει με σειρά προτίμησης τρία (3) θέματα από τα 50 που ανακοινώθηκαν, στο διάστημα 21 - 29 Νοεμβρίου 2012. Η δήλωση μπορεί να γίνει και μέσω e-mail, με επισύναψη του συμπληρωμένου εντύπου Δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας (υπάρχει στο site του τμήματος) και αποστολή στη διεύθυνση esxediasmos@teipat.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Παρακαλούνται οι φοιτητές - φοιτήτριες να δηλώσουν θέματα πτυχιακών εργασιών ΜΟΝΟ σε περίπτωση που θα ξεκινήσουν άμεσα την εκπόνηση της εργασίας.

Πτυχιακή εργασία που θα ανατεθεί και δεν παρουσιάσει πρόοδο τουλάχιστον 50% εντός έξι (6) μηνών ή δεν ολοκληρωθεί - παρουσιαστεί εντός ενός (1) έτους, θα αποσύρεται. Την πρόοδο των πτυχιακών εργασιών θα τη δηλώνουν στη Γραμματεία εγγράφως οι εκάστοτε επιβλέποντες.