ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων: εξετάσεις

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων: εξετάσεις

Εκτύπωση

Η προς μελέτη ύλη έχει ως εξής:


Περιεχόμενο και περιβάλλον επιχείρησης.
Εισαγωγή και εννοιολογικός προσδιορισμός μάνατζμεντ
Ιστορική εξέλιξη επιστήμης και πρακτικής μάνατζμεντ
Σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης - Προγραμματισμός
Βασικά Στοιχεία Οργανωτικής Θεωρίας
Οργανωτικός Σχεδιασμός
Λειτουργία οργάνωσης και ελέγχου
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Ανάπτυξη ηγεσίας, ηγετικοί ρόλοι, ηγετική συμπεριφορά
Δυναμική των Ομάδων, επικοινωνία
Διαχείριση κρίσεων & συγκρούσεων
Οργανωσιακές αλλαγές. Διοίκηση Αλλαγών - Διαχείριση γνώσης στην επιχείρηση.

Μπορείτε να βρείτε τις πιο πάνω ενότητες σε όποιο από τα βιβλία διαθέτετε.
Οι εξετάσεις θα γίνουν "παραδοσιακά", χωρίς βοηθήματα.