ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Ύλη Εξετάσεων

Εκτύπωση

"Μάνατζμεντ - Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων" (πρώην "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων") και "Ανάλυση και Έλεγχος Επιχειρησιακών Στρατηγικών": η ύλη των εξετάσεων για τον Ιούνιο του 2013 βρίσκεται στις ανακοινώσεις, στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class.