ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Υποδομή

Εκτύπωση

Το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων διαθέτει τους παρακάτω εργαστηριακούς χώρους, στους οποίους διδάσκονται τα εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος:

Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΘΕΣΗ
1 Εργαστήριο Α Κτήριο Ηλιακής Ενέργειας
2 Εργαστήριο Β Κεντρικό Κτήριο ΣΔΟ
3 Εργαστήριο Γ Κεντρικό Κτήριο ΣΔΟ
4 Εργαστήριο Δ Κτήριο Ηλιακής Ενέργειας
5 Εργαστήριο Ε Κτήριο Ηλιακής Ενέργειας
6 Εργαστήριο ΣΤ Κτήριο Ηλιακής Ενέργειας
7 Εργαστήριο Μ Κτήριο Τμήματος

 

 

Στο Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ανήκουν επίσης και επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες βρίσκονται στο κεντρικό κτήριο του Τμήματος.

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 11 Μάιος 2012 16:08