Ψήφισμα Συνέλευσης ΣΔΟ 19-2-2013

τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 09:48 Ιωάννης Κουτσονίκος
Εκτύπωση

Ανακοινώνεται το Ψήφισμα της Συνέλευσης της ΣΔΟ που πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2013.